Nov
02

UNIVERSITY

Idag blir en dag på Luleå Tekniska Universitet, LTU.

Apr
12

DEN SÄLJANDE KROPPEN

Med en ökad kroppskännedom kan man bli medveten om sitt kroppspråk och därigenom bli en tydligare tryggare affärspartner för omgivningen.