Fåglarnas Mörön

Mörön är landet som steg ur havet på 1200-talet i och med landhöjningen. Sedan dess har Mörön blivit en viktig vilo- och rastplats för alla möjliga flyttfåglar. Vårnattens ljudbild över markerna skiljer sig inte mycket från Amazonas regnskogar.

I Mörön kan man vandra från havsbandet till gammelskogen och där emellan passera myr och ängsmarker. Fågelspaning kan ske till fots, sittandes till skogs eller spanandes från Himlatornet, fågeltornet. Oavsett hur man vill göra kan man alltid räkna med att uppleva något minnesvärt.

En dag kan börja med fika och sluta med middag och däremellan fyllas med unika naturupplevelser och fototillfällen. Vill man övernatta i Kåtan kan det ordnas. Vi slår läger på lämpligt avstånd från väg med naturen direkt utanför öppningen.

Kontakta mig för mer information och bokning // Roland Fransson