Referenser

Nöjda kunder

 • Piteå landsförsamling svenska kyrkan
 • Arnes Galleria Rosvik
 • Luleå Tekniska Universitet, arbetsterapiprogrammet
 • Luleå Tekniska Universitet, Hälsovägledarprogrammet
 • SSAB Tunnplåt
 • Hotell Storforsen
 • Studieförbundet vuxenskolan
 • Polisen Luleå Boden
 • Staben, division Primärvård
 • Personalen Jack&Jones och Vera Moda Luleå/Piteå
 • Omvårdnadsprogrammet Luleå Gymnasium
 • Stadsbyggnadskontoret Luleå
 • Diabetesföreningen Luleå
 • My Life
 • Swedbank Luleå
 • Blodcancerföreningen, Luleå
 • Sjukgymnaster, Vuxenpsykiatrin Piteå Luleå Boden.
 • Risuddens byaförening
 • Apoteket Tärnan Luleå
 • Sikfors Konferens och Fritidsby
 • Kirurgen Sunderby Sjukhus
 • Luleå Kommun Anhörigcafé
 • Luleå Tekniska Universitet, Sjukgymnastprogrammet
 • SPF Sveriges pensionärsförbund
 • Kalix Folkhögsskola
 • Luleå Kommun socialtjänsten
 • Svenska Kyrkan
 • Länsstyrelsen
 • Åhlens Luleå
 • Tulldata Luleå

  Citat och referat

  “De spontana reaktioner jag fått under föredrag och aktiviteter är genomgående positiva. Många önskar att fler skulle få höra samma sak som de just hört. Andra säger att visst, allt har man ju hört förr men nu först har man förstått sammanhangen och helheten. De flesta går hem med en fast tanke på att genomföra minst en förändring i tillvaron för sin egen hälsas skull. Och mer kan jag inte begära… Jag önskar alla som jag mött ett fortsatt gott liv, med alla ingredienser i tillvaron man önskar och behöver. Och jag ser fram emot att möta alla jag ännu inte mött.”

  sign Roland Fransson augusti -08

  Anhörigcafé Luleå Kommun Fyrenhuset Januari 2011
  En tisdag i januari besöktes anhörigcafét i Luleå för ett kortare föredrag på temat “Orka trots…” Hur orkar man trots en pressande tillvaro med nära anhöiga i behov, kanske själv i behov, lite pengar osv. Vad kan man behöva komma ihåg att inte glömma bort? Vad är viktigt för vår ork och vår hälsa? Det var saker som åhörarna fick ta del av under ett uppskattat möte.  Som avslutning gavs en QiGong-klass. Ett kortare prova-på som uppskattades av deltagarna.

  Kirurgen, Sunderby sjukhus – december 2010
  Under en timme fick Kirurgens personal tips och råd om hur man behåller hälsan trots en pressad arbetssituation. Mycket handlar om det egna ansvaret men också hur Jaget och Gruppen kan samverka utifrån gemensamma intresset, var och ens överlevnad. En stark grupp stärker individen och en delaktig individ stärker gruppen. Och om man känner sig trött kan  man alltid ta en  “OOOHHH VA ROLIGT”…

  Apoteket Tärnan Luleå Storheden - september 2010
  En måndag i september hade Lotta Fors och Apoteket Tärnan bokat in sig för en heldagskonferens förlagd till Helheten. En dag där man ostört i lugn och ro kunde ägna sig åt dagens ämnen. Ett uppskattat inslag under eftermidddagen var det pass med “praktiskt självförsvar” som bokats. Under kvällen erbjöds massage, QiGong, bastu och middag i “tornrummet” med utsikt över södra hamn.

  Sikfors Konferens och Fritidsby - Dag i Hälsans tecken - juli 2010
  I samverkan med Sikfors Konferens och Fritidsby arrangerades en dag i hälsans tecken. Dagen började på morgonen under ett grått molntäcke som sedan började spricka upp för att i slutet av dagen vara utbytt till blå himmel med strålande sol. Deltagarna fick under dagen prova på QiGong, vattengympa, stavgång och Taiji Quan. Dessutom gavs föredraget “Hälsa – Går det att skapa?” Som avslutning på dagen gavs en uppvisning i Taiji Quan och Kung Fu, detta till glädje för deltagare och campinggäster. Ett stort tack till Sikfors Konferens och Fritidsby för en mycket uppskattad lunch och den härliga vitamindrinken som dök upp på bordet.

  Apoteket Tärnan Luleå Storheden – juli 2010
  I samband med att apoteket Tärnan övergick i privat ägo anordnade den nye ägaren Lotta Fors invigningsdagar på tema Hälsa och Friskvård. Två av dagarna var jag på plats, den ena dagen handlade om QiGong och den andra och Stavgång. Kunder och besökare fick möjlighet att se uppvisning av olika Taiji-former, ställa frågor om QiGong samt veta mer om Stavgång, stavarnas inställning och hur man går med dom.

  Övertorneå workshop Qi Gong och Taiji Quan – maj 2010
  Söndagen 16:e maj samlades en liten men motiverad skara människor i folkhögskolans aula för en dag med Qi Gong och Taiji Quan. Rubriker för dagen var Qi Gong och Taiji Quan som Friskvård, Träning och Självförsvar. Dagen började med en kortare historiegenomgång kring Qi Gongs utveckling och tillämpning genom historien och hur Taiji enligt legenden kom till. Därefter arbetades det med de olika rubrikerna i lite teori och mycket praktik. En reflektion var att hur kan man bli så svettig av så lite… Hela kroppen fick arbeta och alla gav järnet. Av reaktioner att döma så var det en uppskattad dag som erbjöd mycket nytt för alla.

  Risuddens byaförening – maj 2010
  Bybor och intresserade inbjöds till en dag på tema Hälsa Friskvård och Egenvård. Detta i samverkan mellan Risuddens byaförening och vuxenskolan Övertorneå. Till detta var jag engagerad för att inspirera motivera och öka på kunskapsbanken om kroppen och hälsa. Deltagarna fick även lära sig om Qi Gong samt givetvis också prova på rörelserna. Intressanta reflektioner och bra frågeställningar kryddade föredraget och gav dagen en lättsam och öppen stämning.

  Sjukgymnaster inom vuxenpsykiatri - Luleå Boden Piteå – 2006-2010
  Sjukgymnasterna utbildas och handleds kontinuerligt i hur QiGong och Taiji Quan kan användas som behandlingsredskap inom vården vid olika psykiatriska tillstånd.

  Hälsovägledarprogrammet - Luleå Tekniska Universitet – april -maj 2010
  Kroppsmedvetenhet i teori och praktik
  Eleverna vid programmet utbildas i Kroppsmedvetenhet i teori och praktik, en kurs som ingår i utbildningen. Syftet med kursen är att dels öka förståelsen kring begreppet kroppsmedvetenhet samt att i en hemuppgift arbeta praktiskt med den egna medvetenheten. Kursen som sådan inleds med en teoridel där begrepp och tankar reds ut och förklaras. Därefter följer de praktiska momenten vid ett antal tillfällen. Eleverna får lära sig ett övningsset som de sedan ska arbeta med själv under en period för att avslutningsvis skriva en rapport om upplevelser och erfarenheter som övandet gett. Sammanfattningsvis kan nämnas att så gott som alla gjort en positiv resa där kropp och själ kommit närmare varann. Man har förbättrat sömnen, minskat ryggsmärtor samt hittat en form för stresslindring och avspänning som skiljer sig från annat man provat.

  Temakväll QiGong Taiji Quan och självförsvar – mars 2010
  Dom har träffats en gång i månaden i 20 års tid, fem damer som idag nått den gyllene medelåldern. Temat är och har alltid varit Hälsa och livskvalitet. Ikväll var det dags att prova QiGong och Taiji Quan under min guidning. Kvällen startade med lite teori om vad som döljer sig bakom begreppen och vilka effekter träning har på vår kroppsliga och själsliga hälsa. Sedan var det dags för den praktiska delen där man fick prova på just QiGong och Taiji Quan. Därefter bjöds det på uppvisning av både långsamma och snabba rörelser samt en svärdsform. Lite självförsvar och fotograferande fick avsluta en intressant och givande kväll som definitivt gav mersmak.

  Kurs – Qi Gong för Hälsa - Samarrangemang med ABF Luleå – januari-mars 2010
  Under åtta tillfällen har deltagarna fått träna öva och lära sig en Qi Gong-rutin som är hanterbar, möjlig att lära sig och som har alla de effekter man söker i Qi Gong-utövandet.
  Vid avslut och summering av bland annat upplevda effekter visade sig att tre förbättrat sömnen avsevärt. En har fått ökad rörlighet i axlarna, en har mindre besvär i en ond axel och en har blivit 15 år yngre i hennes metaboliska ålder (mäts med en bodyscanner). Precis som vid förra kursomgången så ville man inte sluta när kursen var slut så nu fortsätter den fristående fortsättningen. Samma tid samma plats men öppen för alla. Känn dig välkommen.

  Februari 13-15 - Workshop med Sihfu Jakob Isaksson – Qigong och Taiji Quan-studion
  I dagarna tre hölls ett träningsläger som samtidigt var en två-dagars work shop i Qi Gong Kung Fu och svärdskonst. Lägret var upplagt med träning nästan alla dygnets timmar, helt enligt kinesisk modell. Deltagarna, 15 st, fick lära sig en Qi Gong-form Soft Palms, man tränade in en del av en Long Fist-form Chang Quan samt svärdsgrunder med Jian, taijisvärdet. Även ett nattpass gavs natten mellan lördag och söndag som bestod av “kedjeslag”, ljusmeditation, Fa Jing samt en medvetandeövning. Eftersom det denna helg även var kinesiskt nyår åts en kinesisk nyårsmeny på restauran Waldorf. Därefter hölls öppet hus på studion där besökarna bjöds på uppvisningar av allt från långsam Taiji Quan till fartfylld Kung Fu. Givetvis sköts det även raketer för att driva ut andarna (dom som inte brandlarmet tog hand om).

  Qi Gong – prova på pass – Blodcancerföreningen 14 februari 2010 – Arctic hotell
  I samband med en helgkurs för blivande kontaktpersoner bjöds deltagarna på ett morgonpass med Qi Gong. Först gavs lite fakta om Qi Gong och vilka effekter ett utövande ger på kropp som själ. Därefter följde ett kortare introduktionspass så deltagarna själva fick skaffa sig en uppfattning om de långsamma rörelserna från Kina. Spontana kommentarer direkt efteråt var att detta var både behagligt och välbehövligt. Avslutningsvis gavs en uppvisning i Taiji Quan korta 6-formen som även förklarades och sattes i sitt sammanhang i förhållande till Qi Gong.

  Föredrag – Hälsa och livskvalite – SKPF (Sveriges KommunPensionärers Föreningen) – 4 februari 2010
  Under en timme bjöds ett 60-tal medlemmar på kunskap, fakta och tankar kring hälsa och livskvalite och vad kroppen har för behov för att över huvudtaget fungera. Gamla sanningar bekräftades och några myter krossades. Den gamla tallriksmodellen fungerar fortfarande och man blir inte tjock av att äta efter klockan sex. Skratten var många och stämningen hög. Att man är “äldre ungdom” betyder inte att man inte kan påverka, det kan man…

  Kurs – Qi Gong för Diabetiker – september-november 2009 – åtta tilfällen
  Under åtta tillfällen har deltagarna fått träna öva och lära sig en Qi Gong-rutin som är hanterbar, möjlig att lära sig och som har alla de effekter man söker i Qi Gong-utövandet. Vid kursens slut ville man inte avsluta så nu pågår den fristående fortsättningen tom v 51. Nästa kursstart blir den 28:e januari 2010.
  Hört från deltagarna:
  -Äntligen har jag fått tillbaka sömnen, inte sovit bra sedan 1993…
  -Jag hade hört att det inte skulle ge något men oj så fel dom hade, det har gett mycket.
  -Sökte efter någon kurs att gå under hösten och hittade då denna, inte ångrat att jag anmälde mig. Jag kommer tillbaka till nästa omgång.

  Studenter vid arbetsterapiprogrammet – Luleå Tekniska Universitet, efter föreläsning om – Icke verbal kommunikation – november 2009
  Återigen var jag inbjuden att föreläsa för studenter på ämnet “Ickeverbal kommunikation ur ett vårdgivar- vårdtagarperspektiv” Låter som ett träigt ämne man helst slipper men icke. Efter lite introducerande teori kring kommunikation och kroppsspråk varvas aktiva rollspel med reflektioner från verkligheten och egna erfarenheter. Studenterna är genomgående nöjda med lektionen och skriver i sina utvärderingar att lektionstiden är för kort, man vill ha mer.
  Utdrag från utvärderingar:
  “Mycket lärorikt, något jag kommer att ha nytta av”
  “Levande, roligt, intressant”
  “Fått många (positiva) tankeställare”

  Swedbank Luleå – oktober 2009
  Under två timmar fick delar av personalen, ung 40 personer, vid Swedbank Luleå lära sig om QiGong och vad som sker i kropp och själ när man utövar detta regelbundet. Efter en kort teoretisk genomgång vidtog en längre praktisk introduktion i de gamla kinesiska rörelserna. Inte helt enkelt att få ihop kropp rörelse och andning men helt klart inspirerande för de flesta och något som gav mersmak. Efter introduktionen bjöds även på en uppvisning av Taiji Quan.

  Gymnasieelever Luleå gymnasieskola – oktober 2009
  Ett 40-tal elever vid gymnasieskolan fick lära sig om QiGong som metod för friskvård och egenvård. Först gavs en historisk återblick kring ursprung och utveckling av QiGong och Taiji Quan och begreppet “Gong Fu”, mer känt som Kung Fu förklarades. Efter en stunds sittande lektion blev det praktiskt arbete med ett QiGong-pass. Avslutningsvis gavs en uppvisning i Taiji Quan och svärdsform. Av alla elever var det kanske 4-5 som hade hört talas om Qi Gong tidigare, en hade även provat på. Samtliga var dock positiva till övningarna och ingen hade bråttom hem trots att vi drog lite över tiden…

  September 12-13 – Workshop med Sifu Jakob Isaksson – Qigong och Taiji Quan-studion
  Jakob med över tio års erfarenhet av studier och träning av Qi Gong och Taiji Quan delade under helgen med sig av både visdom och kunskaper. På lördagen låg fokus på en för alla ny form, Chan San Feng Taiji. En riktig utmaning för hjärnan att få in alla rörelser och dessutom i rätt ordning. Innan dagens var slut, efter fyra timmar, satt den i alla fall någorlunda på plats. Söndagen började med QiGong. Först teori och sedan praktik. Vi fick bekanta oss med en rutin Jakob gjorde på berget varje morgon. Efter lunch blev det praktiskt av det mera konkreta slaget. Vi fick prova på en en Long Fist sekvens. Bensvep, låga ställningar och höga slag. Kung Fu som det kan se ut på TV. Dessutom blev det lite pressurepoints, akupunkturpunkter som med rätt anslag och grepp verkligen känns. Till våren återvänder Jakob till Kina för fortsatta studier på legendariska Wudang-berget men innan dess ska han hinna med oss någon gång till. Håll utkik efter inbjudan…

  20 Juli 2009
  Måndagen den 20:e juli dök jag upp i Stockholm, närmare bestämt i Kungsträdgården. Detta i samband med att Diabetesföreningens budkavle genom Sverige hade sin målgång då. Jag gav dels ett kortare föredrag om Hälsa för kropp och själ och hur motiverar man sig till eget agerande. Från stora scenen höll jag två introduktionspass i medicinsk Qi Gong samt gav lite vetenskapligt vetande om hur ett utövande påverkar hälsan.

  Kurs – Qi Gong för Diabetiker - april-juni 2009 – Diabetesföreningen Luleå
  Vid sex träffar fick deltagarna bekanta sig med medicinsk Qi Gong för Diabetiker. Några hade tidigare erfarenheter och andra var noviser. Alla uppskattade dock kursens innehåll och upplägg. Övningar och tempo anpassades helt efter förutsättningar och förmågor.
  Några omdömen som kom fram var:
  - Intressant och lärorikt, bra visat och förklarat övningarna.
  - Bra med lugna mjuka rörelser, blivit rörligare och sover bättre.
  - För kort kurs, skulle kunnat vara fler träffar. Vill lära mig mer.
  - Upplever bättre balans, känner marken under fötterna.

  My Life – Piteå havsbad – maj 2009
  Som en del i My Lifes program under deras dagar vid Piteå havsbad hade man bokat in mig för att föreläsa om Hälsa Egenvård och hur man själv kan påverka sitt mående. En del i föreläsningen behandlade Motivation och hur gör man för att lyckas med en beteende- förändring. Deltagarna fick bland annat stifta bekantskap med “kontraktet” och hur man använder sig av det i det egna arbetet oavsett om det handlar om att börja motionera, sluta röka eller gå ned i vikt. En spontan kommentar direkt efter föreläsningen kom från en som berättade att han vanligtvis satt och ritade mycket på sådana här tillställningar men nu hade han kommit av sig i ritandet för det var så intressant att han var tvungen att lyssna…

  Diabetesföreningen Luleå, mars 2009
  I samband med föreningens årsmöte var jag inbjuden gästföreläsare på ämnet “Medicinsk Qi Gong och diabetes, vilka effekter ger ett utövande”. Ett trettiotal medlemmar fick höra vad forskning och vetenskap visar när det gäller just Qi Gong och dess positiva effekter på bla blodsockernivåer, insulinresistens och blodcirkulationen. Man fick även praktiskt prova på några övningar samt fick också se en demonstration av Tai Chi Chuan som är en utveckling från Qi Gong. Kvällen ledde till att en kurs med sex planerade kvällar bokades för genomförande under våren. Planer finns på att erbjuda ytterligare kurs till hösten för de som missade det här tillfället. Kontakta din diabetesförening eller mig om du önskar mer information eller en kurs där just du bor.

  Stadsbyggnadskontoret Luleå – Hälso-eftermiddag i Mörön – mars 2009
  Färdigdukade bord mötte personalen från stadsbyggnadskontoret vid deras ankomst till Mörön och Mörö-gården. Till lunch serverades en mycket uppskattad kycklingrätt med sallad och hembakat bröd till. Därefter blev det föreläsning på tema “Kroppen och Knoppen” och vad man kan göra själv för sin hälsa. Stavgång stod som nästa punkt på programmet. Först en genomgång av stavens inställningar och sedan gångteknik. Därefter bar det iväg till hamnen fram och tillbaka. Olika tempon och variationer provades, allt för att hitta inspiration och motivation till träning. Åter i Mörögården serverades det kaffe thé, smörgås och frukt. Som avslutning på dagen gavs en introduktion i QiGong och Tai Chi Chuan. Först lite teori om vad det är och vilka effekter ett utövande ger och sedan det mest spännande, 45 min prova på-pass.

  Elevers kommentarer från Tai Chi-kurs vid Luleå Tekniska Universitet 2008
  “Vilken skillnad det blivit på balansen, jag faller inte längre framåt…”
  “Jag kommer definitivt att fortsätta nästa termin”
  “Det här vore ju jättebra för barn…”

  Studenter vid arbetsterapiprogrammet Luleå Tekniska Universitet, efter föreläsning – Icke verbal kommunikation november 2008
  “Den intressantaste föreläsningen denna vecka…”
  “Du berör med din röst och fångar vår uppmärksamhet”
  “Ditt engagemang smittar”

  Personal och chef Jack&Jones Vera Moda efter hälsodag – oktober 2008
  “Vilka fina lokaler”
  “Intressant och motiverande föreläsning”
  “Sådan massage borde man få varje dag”

  Hört efter föreläsning och Qigong-pass med staben division primärvård – juni 2008
  “Motiverande och inspirerande”
  “Tänk att man redan för tvåhundra år sedan varnade för stress…”
  “QiGong är något jag bara måste lära mig”

  Tyckt och sagt av kursdeltagare på helgkurs Meditation - Qi Gong och Tai Chi – maj 2008
  “Över mina förväntningar, Bra fördelning mellan meditationen Qigong och Tai Chi”
  “Mycket inspirerande, jag kommer definitivt öva vidare”
  “Intressant, annorlunda och roligt”
  “God mat & bra frukt- och vätskepauser”
  “Du måste tala om när nästa kurs är, vi kommer…”

  Sagt av kursdeltagare på Fotokursen – Motivet i fokus – Natur och Miljö - april 2008
  “Lyckat arrangemang, bra upplägg och bra mat”
  “Bra att få se olika fotografers bilder”
  “Bästa var att få kritik på egna bilder samt att kunna se andras”
  “Thomas Öberg, otroligt duktig föreläsare”

  Föredrag om Sömn – Piteå landsförsamling – mars 2008
  Som del i “Guldkorn i vardagen” var jag återigen inbjuden för en eftermiddagsföreläsning. Temat för dagen var “Sömn” och hur få ordning på en dålig sömn. Kunskap och vetenskap smältes ihop till en förhoppningsvis begriplig föreläsning. Teori varvades med praktisk övning i avspänning. Ett trettiotal personer var närvarande denna eftermiddag.

  Citat från föreläsning – Friskvård, hälsovård och egenvård - december 2007
  Polisen Luleå Boden
  ”Detta är ju någonting som alla borde höra”
  ”Tänk om jag fått höra det här före jag blev utbränd”

  Citat ur utvärderingar från kurs ”Icke verbal kommunikation” november 2007 – Luleå tekniska Universitet arbetsterapiprogrammet
  ”Bra att se vilka reaktioner man får vid olika sätt att kommunicera”
  ”Engagerande och användbart”
  ”Lärorikt och lättsamt”

  Föredrag – Hälsa Friskvård och Egenvård – Piteå landsförsamling – okt 2007
  Som en programpunkt i “Guldkorn i vardagen” var jag inbokad för en eftermiddagsföreläsning på tema Hälsa. Ett femtontal personer fanns på plats. Många frågor fick sina svar och en del problem sina lösningar. En intressant och givande tillställning som uppskattades av alla.

  Citat från kurs – I hälsans tecken - september 2007 – Arnes Galleria i Rosvik
  ”En riktig AHA-upplevelse”
  ”Upplysande Upplyftande”
  ”Brett och innehållsrikt, inga pekpinnar”
  ”Inspirerande och motiverande”

  Hört av kursdeltagare på Qi gong/Tai Chi kurs - hösten 2007
  ”vilken härlig känsla i kroppen”
  ”Tystnaden…”

  Roland Fransson