«

»

Mar
24

MEDITATION

Nu är det bevisat, meditation fungerar.
Vid ett universitet i USA har man kunna mäta tillväxt i Hippocampus (liten men viktig del i hjärnan) efter 8 veckors regelbundet mediterande.

Stress, trötthet, uttmattning gör att Hippocampus krymper och minnet blir sämre.

Motion, avspänning, QiGong och Taiji Quan, yoga har samma effekter på Hippocampus som meditation.

“Hippocampus skapar vårt korttidsminne samt deltar i delar av den process som överför korttidsminnet till långtidsminne (wikipedia).”

Härligt när vetenskapen bekräftar det vi gör och visar att det har effekter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>