QiGong

QiGong

Vad är egentligen QiGong och hur kom det till?

Språkmässigt så betyder ”Qi” energi och ”Gong” arbete eller träning, alltså blir det energiträning. För mer än åttatusen år sedan försökte kinesiska alkemister skapa ett elixir, en ”magisk” dryck, som skulle ge evigt liv. Det man slutligen kom fram till var att källan till långt liv och god hälsa låg inom oss och det vi kunde göra var att försöka stärka denna energi, vår ”Qi”, så mycket som möjligt. Man kom fram till att bra mat, goda levnadsvanor och rörelser stärkte vårt Qi och höll oss friska och välmående. Det omvända gällde också, med dålig mat dåliga vanor och inga rörelser blev man sjuk och svag.

Hur hittar man då välgörande rörelser som ger just det man vill ha? Man började studera djurens naturliga rörelsemönster, hur sträcker sig en hund? Hur balanserar en trana? Dessa rörelser omsattes sedan till kroppens rörelseförmåga och systematiserades så att man gjorde dom vissa tider på dygnet i en viss ordning. Resultaten kom fort i form av förbättrad hälsa och mer ork och energi att orka med vardagen.

Idag, 8ooo år senare ser vi samma resultat som då hos dom som regelbundet utövar QiGong.

I vår moderna tid då vi har så kallade ”livsstilsrelaterade sjukdomar” såsom högt blodtryck, diabetes, övervikt, sömnstörningar och stressrelaterade tillstånd blir effekterna av QiGong än mer intressanta och viktiga. Blodtryck normaliseras, lågtryckare kommer upp och högtryckare kommer ned. Insulinproduktion stimuleras samtidigt som insulinresistens sänks. Ämnesomsättningen i kroppen ökar likväl som blodcirkulationen. Genom att stressnivåer sänks förbättras också sömnen. Balans styrka och rörelseförmåga förbättras också. Alla effekter är sådant vi vill ha för att må bättre och förhoppningsvis hålla oss friska. Och det är just det som är syftet med QiGong, att förebygga sjukdom och stärka hälsan genom att stärka kroppen och alla dess funktioner. Förebyggande frisk och hälsovård istället för sjukvård, aktuellt för mer än 8000 år sedan i Kina och högaktuellt idag.

Det finns olika former av QiGong och det är den medicinska formen jag utövar och lär ut. Syftet med medicinsk QiGong är att balansera och stärka kroppens olika system. Detta görs via olika rörelseövningar som anpassas efter individens rörelseförmåga. Alla kan lära sig och utföra QiGong, det enda som behövs är ett intresse och öppenhet samt visst mått av tålamod. Här kan du se ett klipp på en QiGong-form som kallas “Ba Duan Jin” eller “åtta silkesbrokader”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>