Mar
22

Rapport från kurs Daoistisk Meditation

Det flera gör tillsammans blir ofta mer än vad en gör ensam.
Fast i slutändan handlar det om vad var och en faktiskt gör.

Mar
09

Daoistisk Meditation 18 21 mars

Kurs i Daoistisk Meditation.
18 mars samt 21 mars. Del ett och två. 19-21 båda kvällarna.