Feb
22

COST/BENEFIT

Investering och återbäring. Insats och utkomst.
Vad vill jag ha ut av något och vad är jag beredd betala?