Oct
25

På gång i november

Det blir en dag i återhämtningens tecken, kanske den viktigaste dagen så här före jul.