Den Talande Kroppen

Den Talande Kroppen
När kalibrerade du ditt viktigaste säljinstrument sist?
Säger din kropp och din mun samma sak?

Att vara medveten om sig själv och sin kropp gör dig till en tydligare tryggare och starkare säljare, kommunikatör, medarbetare och medmänniska.
Med en ökad kroppskännedom blir det lättare hålla sig frisk, fatta bra beslut och behålla lugnet även i stressade situationer.

Body Awarenes, eller Basal Kroppskännedom som det kallas på svenska, har sitt ursprung i QiGong och Taiji Quan samt vetenskapen om människans utveckling och psykologi. Via arbete med tämligen enkla rörelser under samtidig medveten närvaro utvecklas vi i vårt inre och det påverkar i sin tur vårt yttre.

Under ledning av Roland Fransson, utbildad i Basal Kroppskännedom guidas du in i en möjligheternas resa där din utveckling är målet.
Under totalt 8 timmar fördelade på två dagar ges du möjlighet att förbättra din kroppskännedom, stärka din person och bli tryggare starkare och mer medveten om dig själv och din omgivning.

Vill du boka in en kurs för din arbetsplats eller en grupp, kontakta mig för mer info och pris.

Roland Fransson

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>