Taiji Quan

Taiji Quan
Taiji Quan, Tai Chi Chuan, Taiji, Kärt barn har många namn.

“Den högsta/ultimata kraften i handen” betyder det i alla fall. Från början skapat som ett mycket potent självförsvarssystem baserat på Taoistiska grunder, att inte skada någon, att visa hänsyn och hjälpa varann. Med andra ord, gör ingen illa.
Samtidigt skulle själva träningen även fungera som friskvård och hälsovård och inte slita på kroppen. Ge hälsa istället för att bryta ned densamme.
Utifrån QiGong och kunskaper om kroppen kom alltså Taiji Quan att skapas, på ett berg i Kina, för ungefär 1000 år sedan.

I väst har det tyvärr blivit så att vår kunskap om Taiji Quan varit väldigt begränsad och vi har trott att Taiji är de långsamma rörelserna vi sett i reseprogram från Kina men oj så fel vi haft. Taiji Quan är ett komplett system för hela kroppen och alla dess funktioner.

Idag i väst tränar man mest för rörelsernas skull, som gymnastik och även som meditation i rörelse. Ett flertal studier finns som visar på en hel hoper positiva effekter som träningen har till kropp och själ. Självförsvarsaspekten finns givetvis kvar men det är inte alla instruktörer som kan den delen eller vill lära ut det samtidigt som det inte efterfrågas av alla.
Formerna vi lär oss och repeterar fungerar som vårt “gym” där vi tränar på alla funktioner som finns inom Taiji Quan. Det vi tränar och övar oss i är egentligen att förstå och bemästra 10 grundprinciper som utgör grundstommen i Taiji Quan.
De tio principerna lär oss hur vi ska stå, gå, röra oss, tänka, och i slutändan bli ett med allt. Sedan finns det även elva “nycklar” som vidare hjälper i att lära oss använda principerna. När man klarar det klarar man försvara sig mot vad som än kommer i vår väg, eller följa med i dess väg.
Att träna Taiji Quan är också att få perspektiv på livet tillvaron och ens plats på jorden. Kanske att bli mer ödmjuk… Taiji Quan är inte bara rörelser utan även filosofi, eller “way of living” kanske man också kan säga.

Jag lär ut Taiji quan som Friskvård Träning och Självförsvar. Vad eleven lär sig är upp till var och en och de egna intentionerna. Man kan vilja förbättra sin balans, sömn eller motorik. Man kan vilja minska stress och förbätra sömn. Man kanske vill förstå det här med självförsvar bättre. Oavsett önskan så är övningarna den samma. Det som skiljer sig blir vad man själv uppmärksammar och fokuserar på. Min roll blir att leda eleven rätt…
Jag lär bla ut den korta 6-formen och 10-formen. Vill du se hur träningen kan gå till klickar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>