Behandlingar

Individuella behandlingar

Med utgångspunkt från just dina behov, ambitioner och möjligheter skräddarsys ett behandlingsförslag där du och ditt mående är i fokus. Jag utgår från ett helhetsperspektiv där både kropp och själ ges lika betydelse. Jag har särskilt stor erfarenhet av arbete med sömn och stressproblematik samt livsstilsrelaterade problem.

Jag arbetar utifrån socialstyrelsens regler och föreskrifter och använder mig av metoder som är vetenskapligt bevisat verksamma eller via beprövad erfarenhet visat sig fungera. Du kan även ge bort min tid i presentform.

Som behandlare under legitimation har jag tystnadsplikt och journalföringsplikt samt patient och ansvarsförsäkring enligt gällande regler.