Föreläsningar

Föreläsningar för alla…

Hälsa är ett ämne som berör oss alla, som aldrig går ur tiden eller blir ointressant. Söker ni en föreläsare som ger engagerade, personliga och intressanta föreläsningar i ämnet Hälsa, då är ni välkomna att kontakta mig för information/diskussion och bokning.

Oavsett om du tillhör en personalgrupp, en förening eller kommer som enskild individ kan du dra nytta av innehåll och upplägg. Tyngdpunkten ligger i att vara människa, oavsett om du är ung eller gammal, man eller kvinna.

Innehållet i föreläsningarna baseras på de senaste forskningsrönen inom bl a psykologi, beteendevetenskap och medicin, samt erfarenheter från arbete med människor i förändringsprocesser.

Föreläsningar kan kombineras med olika aktiviteter och övningar baserade på aktuellt tema eller med uppföljande aktiviteter för att ytterligare stimulera individen i dennes arbete.

Föreläsningsteman

Hälsa – går det att skapa?
Kroppen har utvecklats under årtusenden. Den har anpassats utifrån de förutsättningar som rådde under istid och stenålder. De senaste århundradet har det mesta i kring oss förändrats, utom kroppen. Den fungerar fortfarande som den gjorde för 65 000 år sedan. Här går jag igenom de tre viktigaste hörnstenarna för vår hälsa; sömnen kosten samt fysisk aktivitet. Utgångspunkten är individens egen möjlighet till påverkan och kroppens faktiska behov.

Fördjupningar i ovanstående ämnen
Ger åhöraren fördjupade kunskaper om sömn kost och fysisk aktivitet och vad som sker i kroppen om det brister på någon punkt. Visar på alltings sammanhang och hur saker hänger ihop där vår kroppsliga och själsliga hälsa är summan av kardemumman. Erfarenheter visar att med djupare kunskaper och insikter ökar vår motivation och benägenhet till beteendeförändringar.

Stress och stresshantering
Vad är stress och hur påverkas vi av stress? Vad händer i kroppen och i knoppen när vi inte hinner? Skall stress “hanteras” eller förebyggas och hur gör man? Redan på 1800-talet publicerades en artikel i “Boston Times” som varnade för den ökade stressen i samhället och hur den riskerar göra oss sjuka.

Motivation Inspiration Målbildsmetodik
Varför göra förändringar och hur komma igång? Hur skaffa egna mål och sedan uppnå dessa? Baseras på det senaste inom idrottspsykologi, kognitivt förhållningssätt och motiverande tekniker.

Kroppsspråk, det tysta språket
Vad säger man med sin hållning och sitt rörelsemönster? Hur fungerar den ”icke verbala” kommunikationen? En lärande övning i den tysta dialogen.

Akut omhändertagande
Utbildning i akut omhändertagande. Genomgång av Hjärnskakningar Stukningar och annat som kan behöva hanteras på idrottsplanen. Skillnaden mellan rätt och fel hantering i det akuta skedet kan vara åter i träning efter två dagar eller två veckor.

Utöver ovanstående teman kan fler och andra ämnen diskuteras utifrån era önskemål.

För föreläsning behövs endast större blädderblock alternativt white-board samt lämplig lokal.

Företag
Jag erbjuder olika behandlingar och aktiviteter till företag och personalgrupper. Det kan vara en kortare insats, en halv eller heldag med hälsa och mående eller en längre planering med personalens hälsa i fokus.

Roland Fransson