Den totala träningen

Den totala träningen.

Inspirerad av diskussion ”hur få ut så mycket som möjligt av kroppen, så länge som möjligt och till lägsta möjliga kostnad” kommer här en liten redogörelse för QiGong.

När den indiske prinsen Da Mo kom till Shaolin-templet några hundra år före kristi födelse noterade han att munkarna var förvisso spirituella och så men deras fysiska hälsa var det sämre med. Han blev förskräckt över detta och insåg att här behövs det krafttag.
Efter nio års mediterande och skrivande presenterade han ett system som skulle lyfta deras hälsa, stärka deras sinnen och öka deras livslängd. Det han skapat var fysiska övningar för kropp och själ som sedan blev grunden till Shaolin-munkarnas hårda QiGong.
När nu munkarna började göra dessa övningar regelbundet lyftes munkarna från att ha varit försvagade och hängiga till att bli starka, friska och förknippade med god hälsa.

QiGong har utvecklats i olika riktningar, med olika syften och getts olika namn beroende på härkomst, ursprung och syfte. Det finns idag 5 olika huvud-linjer och dessa är skol-QiGong, religiös QiGong, kamparts-QiGong och medicinsk QiGong. Med medicinsk QiGong menar man i Kina QiGong där man behandlar ett specifikt tillstånd eller organ där obalans uppstått. I västerlandet menar vi med medicinsk QiGong både förebyggande friskvård och även behandlande hälso- och sjukvård. Vår tolkning av begreppet blir mer allmänt.

Den QiGong jag utövar och instruerar i härstammar från Daoistisk QiGong där syftet är att hjälpa kroppen behålla sin hälsa, öka sin styrka och leva länge. Man såg tidigt att vägen till ”upplysning” gick genom en stark frisk funktionell kropp och en balanserad själ och därför las mycket arbete på att skapa system och övningar för just kroppen och knoppen. Övningar och rörelser finns det hur mycket som helst av men syftet är ständigt densamma, stärkt hälsa.
Det finns ett ordspråk som lyder ” att dö vid 120 års ålder är att dö ung” och det visar på ett bra sätt effekten av väl utförd träning. De buddistiska munkarna som mediterar mycket må vara mer ”upplysta” men de daoistiska som ägnar sig åt QiGong blir bra mycket äldre.

Hälsan i sig är beroende på många faktorer men centralt är Qi, vår livsenergi, som kan förvaltas, ökas och brukas för just vår hälsa. QiGong är helt enkelt ett system där man ägnar sig åt medveten energi-träning. Man tränar sig i att låta denna energi fylla kroppen, stärka organen och även balansera sinnet. Det moderna begreppet ”medveten närvaro” eller ”mindful” kommer från detta bara att det är lite taget ur sitt sammanhang där man fokuserar enbart på tillståndet.

Åter till ursprungsfrågan, ”hur få ut osv osv”.

I QiGong får man alla de efterfrågade effekterna och det till låg kostnad. QiGong är utvecklat under tusentals år just för att möta de behov och önskemål som frågan innehåller. Helt beroende på den egna ambitionen och formen kan man bli starkare, uthålligare, lugnare av ”träningen”. Inga dyra gymkort, inga speciella kläder behövs.
Så enkelt men ändå kanske den svåraste vägen för den kräver något annat. Disciplin och eget ansvar över det egna agerandet. Ingen kan göra övningarna åt dig. Resultatet är färskvara. Träningen tar aldrig slut, man blir aldrig ”klar”.
Men belöningen, utfallet, räcker en hel livstid.

QiGong – rörelser som förändrar, påverkar och för livet framåt…