Kroppskännedom – Body Awareness

Body Awarenes – en väg till bättre mående för kropp och själ.

Body Awarenes, eller Basal Kroppskännedom som det kallas på svenska, har sitt ursprung ur QiGong och Taiji Quan samt vetenskapen om människans utveckling och psykologi. Metoden kan användas för stresshantering, personlig utveckling och rehabilitering.

Att ha en kropp betyder inte nödvändigtvis att man är medveten om den.

Kroppen skickar ständigt signaler till hjärnan. Signaler som talar om vad som händer och hur det är ute i kroppen. Är den hungrig, behöver den byta ställning, är det dags gå på toaletten…
Andra signaler talar om hur man mår känslomässigt. Upplever man sig trygg, orolig, glad eller kanske rent av arg.
Att kroppen signalerar är en sak. Nästa sak är att hjärnan inte bara ska ta emot signalerna, den ska förstå dom också.
Kunna bestämma varifrån signalen kommer, kunna tolka budskapet och sedan leverera rätt reaktion utifrån signalen.
Med en ökad kroppskännedom blir det lättare hålla sig frisk, fatta bra beslut och behålla lugnet även i stressade situationer.

Att öka sin Body Awarenes kan vara att börja leva med sin kropp istället för trots. Att få ihop kroppen och knoppen till att bättre fungera tillsammans.

Basal Kroppskännedom är en behandlingsmetod utvecklad av svenska sjukgymnaster just för att öka och förbättra den egna kroppskännedomen. Metoden används ofta inom psykiatrin men också inom primärvård och som förebyggande friskvård.

Via träning, QiGong, Taiji, Yoga kan man också förbättra sin kroppskännedom.

Hur har du det med din kropp? Lyssnar du på den, lever du med den eller trots den?

Det är aldrig för sent att förbättras…

Signerat
Roland Fransson
Leg Sjukgymnast/Friskvårdskonsult