«

»

Dec
14

SKOLANS VÄRLD

                                           Tänk så mycket vi vet.

Om vi använde all vår kunskap, tänk vilka möjligheter vi skulle skapa.

Tex, QiGong och Taiji i skolan, för både stora och små.

Det man vet är att studieresultat förbättras, att osämja minskar, att sjukfrånvaro minskar, att trivsel ökar, att sömnen förbättras, att stress minskar.

Enda problemet egentligen är att dessa resultat når man bara om man agerar. 
Att tänka räcker inte… 

Kontakta gärna mig för en diskussion kring hur man skulle kunna gå vidare från tanke till aktivitet. Men gör det inte för min skull, gör det för barnen.

Vi ses där vi ses
Roland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>