«

»

Oct
26

KUNSKAPENS VÄRDE

Vad är Kunskapens värde?

Vad är outnyttjad kunskap värd?

Ovanstående frågeställningar sysselsätter min hjärna en del för stunden.

Vi lär oss saker, vi säger oss förstå saker men steget till att sedan använda den kunskapen är ofta långt.

Vad är det som gör att “man” inte gör som ” man” vet att “man” borde utifrån det ”man” vet? 

Vanliga orsaker/ursäkter brukar vara brist på tid, brist på ekonomi, brist på utrymmen osv.
Min teori är att det ofta kanske handlar om brist på faktiskt insikt.  Polletten kanske inte har fallit hela vägen ner.

Som med rökning tex. Ingen kan säga att dom inte är informerade, ja rent av varnade för rökningen skadliga effekter. Ändå är det fler och fler som faktiskt tänder en ciggarett.
Dom som slutat kan ofta säga att det var när insikten kom, när man förstod att det faktiskt handlade om de egna lungorna, den egna hälsan eller den egna ekonomin som man insåg att sluta röka är det enda alternativet.  Polletten föll ner och det ledde till handling.

Så att ha kunskap betyder inte att man använder sig av den. Att begripa betyder inte att förstå.  

Hur använder du dig av dina kunskaper? Förstår du det du begriper?

Jag erbjuder föredrag och föreläsning om bland annat motivation och målbildstänkande. Ämnen som kan bidra till kunskap och faktiskt förståelse som gör att vi handlar. Att vi förstår det vi begriper.

Vi ses där vi ses.

Roland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>