«

»

Oct
18

UPPSLAG

Idéer och tankar.

Ganska ofta får jag förslag på olika grupper som skulle behöva QiGong och Taiji Quan för sin hälsa och sitt mående.
Det kan gälla allt från patientföreningar till skolklasser och föreningar.
Jag kan bara hålla med, det vore bra.

Effekterna av träningen är påtagliga, verksamma och ibland tämligen direkta.

Men från tanke/idé till faktisk handling krävs ett steg. Att “någon” tar tag i tanken och omvandlar den till handling.  
Jag kommer gärna till arbetsplatser, styrelser och liknande för idé-diskussioner och planering.

Förvandla din tanke till handling. Jag finns för er.

Vi ses där vi ses.

Roland

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>