«

»

Jul
05

Höstens program

Höstens träning på studion kommer att innehålla Wudang Gong Fu samt Taiji Quan.

Programmet kommer att renodlas och träningen fokuseras.
Vi kommer helt enkelt att träna mer och djupare av det som ska finnas i träningen.

Under hösten kommer svärdsträningen att ha en given plats. Det handlar inte om fäktning, det handlar om träning
med det klassiska Jian-svärdet som är en naturlig del i träningen inom Wudang Gong Fu.

Det kommer också att erbjudas någon form av workshop. Vad och när meddelas under resans gång.

Vi ses den 25 augusti, de som vill vara med på resan.