«

»

Feb
21

Vad är Taiji Quan?

En fråga som är återkommande, vad är Taiji Quan?
Först, Taiji Quan och Tai Chi Chuan är samma sak, bara olika stavningar.

Ska man kanske börja med att säga att det kommer från Kina och skapades för ungefär 1000 år sedan.

Det är ett “kampsportssystem”, Kung Fu. Det vill säga en kampart med syfte att kunna försvara sig då det behövs. I det gamla Kina var krig och överfall vanliga saker och behovet av att kunna försvara sig var större än det kanske är i dagens samhälle.
Som självförsvarssystem är det mycket kraftfullt och effektivt men det tar lång tid att lära sig, lite beroende på hur man tränar. Systemet innehåller allt från grepp, kast, låsningar till slag och sparkar. Man arbetar utifrån attackerarens energi och sparar på den egna energin. Ingenting görs i onödan och allt går ut på att avsluta kampen så fort som möjligt. Man brukar ibland beskriva det som “steel hidden in cotton” (stål gömt i bomull) och det är en bra beskrivning. Taiji-utövaren må se mjuk och harmlös ut men under ytan döljer sig något helt annat.

Samtidigt så är det en form av hälsogymnastik och träning och det är kanske här som Taiji Quan idag har sin största spridning och ”effekt”.
I den långsamma träningsformen tränas styrka, rörlighet, koordination, motorik, balans samt minne och koncentrationsförmåga och en massa andra funktioner i kroppen.
Träningen i sig utförs oftast långsamt av den enkla orsaken att det är mycket svårare att göra fel då. När vi rör oss snabbt är det lätt att man fuskar lite och genar i kurvorna. Det är inte möjligt i Taiji Quan-träning. I det långsamma blir det så mycket tydligare hur man använder sig av kroppen, vilka muskler som aktiveras och när dom gör det samtidigt som man lär sig slappna av i alla delar av kroppen som kan. Avspännig och mjukhet är viktiga nycklar i träningen.

Många tror att man lär sig en Taiji-form och sedan är det klart, då kan man Taiji Quan. Det är en vanlig missuppfattning,
Formerna kan man se som gymmet, det är i dom som man kan träna på en massa olika saker som tillsammans lägger grunden för Taiji Quan.
Det finns flera olika former och olika vapenformer men det viktiga är inte att kunna många olika utan att man har bra träning i det man gör.

Lite beroende på varför man tränar, vad man tycker sig vilja ha ut av träningen styr också lite hur man bör träna och vad som blir mer eller mindre viktigt. Om man vill lära sig Taiji Quan som den totala “konstform” den är blir allt viktigt, från hur man står till att bli så mjuk som möjligt till att träna sitt sinne i meditation.
Om man tränar för den rena träningens skull så blir det viktigt hur olika övningar genomförs, hur man kan utmana sin kropp på en massa olika sätt för att stärka den och utveckla sina funktioner. Taiji är en vanlig komplementträning för flertalet olika idrottarsutövare världen över oavsett om man pratar golf, amerikansk fotboll eller dans.
Har man inte självförsvarsintresse utan är mer ute efter de mentala aspekterna och stresslindring eller “feel good” blir det viktigare med närvaron, andningen, mjukhet och flöde i rörelserna.
Det intressanta är att oavsett vad man vill ha ut av träningen gör alla samma rörelser, det som skiljer blir hur rörelserna genomförs.

Dagens medicinska forskning visar på effekter av regelbunden Taiji-träning som bland annat normalserat blodtryck, förbättrat immunförsvar, minskad smärta, förbättrad sömn, minskad ångest och nedstämdhet. Allt detta är ju sådant som gör att vi håller oss friska och klarar oss bättre i livet. Detta är vad jag kallar det viktigaste Självförsvaret idag. Dagens hot för oss här i Sverige är sällan krig eller att bli överfallna på vägen hem till templet utan för oss är det vår hälsa som ligger i farosonen tack vare vår livsstil och här har Taiji Quan bevisat sig vara ett bra motemedel.

Att börja träna Taiji Quan är inte svårare än att kliva in i ett rum. Oavsett ålder kön eller kondition är det bara kliva över tröskeln och börja.
Man startar där man är helt enkelt. Och därifrån finns det ingen gräns för hur långt man kan nå. Man blir helt enkelt aldrig klar. Det finns ingen sista rörelse.

Tycker du att detta verkar vara något för dig? Blev du kanske nyfiken? Tveka inte att kontakta mig för mer info eller kanske rent av planera in en torsdagkväll för ditt första träningspass. Man behöver inte föranmäla sig, drop in gäller.

Vi ses :)