«

»

Nov
10

Tai Chi på Sjukgymnastutbildningen i Luleå :)

ÄNTLIGEN

Sedan jag blev färdig Sjukgymnast 2000 har jag arbetat på de två större sjukhusen i Norrbotten och där mött de flesta diagnoser och tillstånd man möter på ett större sjukhus.
Jag har arbetat med hjärtsjuka, hjärnskadade, njursjuka och lungsjuka. Jag har mött de med benbrott, trasiga leder och skadade händer.
Jag har utbildats i olika former av rehabiliteringsmetoder och regimer.
Jag har varit med och satt ihop olika “skolor” och behandlingsgrupper för olika tillstånd.
Under mina år har jag haft lyckan att få “specialisera” mig på olika fronter och sätta mig in i många saker.
Sedan 2004 arbetar jag inom psykiatrin med affektiva tillstånd. Depressioner, ångest, utmattningstillstånd av olika slag är mina utmaningar idag.

Sedan 2004 ägnar jag en stor del av min tid åt QiGong och Taiji Quan. Träning med sitt ursprung i den kinesiska traditionen.
I denna träning har jag funnit det multiverktyg jag önskat att jag haft när jag började min sjukgymnastiska bana.
När man idag tar del av aktuell forskning och erfarenhet finner man att i stort sett alla tillstånd som människan kan lida av blir hjälpta av QiGong och Taiji-träning. Oavsett om det handlar om blodtrycket, balansen, immunsystemet eller sömnen.
Jag själv har integrerat QiGong och Taiji som en del i behandlingen där jag arbetar och det bara med goda erfarenheter.
Nu är det inte så att QiGong och Taiji ersätter all annan behandling och botar allt.
Däremot kommer man åt väldigt mycket genom en behandlingsmetodik som är densamma för alla oavsett diagnos eller tillstånd.

Nu kommer jag äntligen få möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper inom detta till blivande sjukgymnaster.
Studenterna vid LTU kommer nämligen att få en orienterande “prova-på”-klass i QiGong och Taiji. Följ länken för mer info,
Detta gör inte att dom kommer att lära sig QiGong och Taiji men dom kommer förhoppningsvis att bli nyfikna och vilja studera vidare.

Detta kan vara början på något som kan ha stor påverkan för dig som i framtiden söker vård och behandling :)