«

»

Oct
02

Stress – inte bra…

Tidigare så sa man att rökning var det enskilt farligaste man kunde göra utifrån ett hälsoperspektiv.
Att rökstopp räddar fler liv per år än bälteslagen i trafiken är en sanning som säkert fortfarande gäller.
Men alltså, det här med långvarig stress. Jag börjar fundera om inte långvarig stress är farligare än rökning, trafiken och världens alla spindlar tillsammans.

Stress har visat sig öka risken för demens, diabetes, hjärtinfarkt, sömnstörning, cancer, depression, ångest osv osv. Listan skulle kunna bli lång. Stress har även visat sig försämra för de som redan lider av alla ovanstående tillstånd.
Stress bryter ner kroppen och förhindrar återuppbyggnad. Stress påverkar hjärnans funktioner. Stress påverkar kemin i kroppen som helhet.

Visst, stressreaktionen är en del av vår överlevnadsfunktion som försätter kroppen i beredskap vid hot och gör att vi kan agera snabbt.
Det är något vi ska vara glada över. Utan den funktionen skulle nog inte mänskligheten överlevt alls.

Men långvarig stress, det är något annat.
Långvarig stress kan uppstå av många olika orsaker. Förr var det arbete vid löpande band som ofta förknippades med stress men idag är det annat. Det är arbetslöshet, det är hot om ekonomiska problem, det är dåliga relationer, det är oro över hälsan, det är egentligen det mesta som kan leda till stress helt beroendes på hur vi tolkar det vi utsätts för i livet. Det vi upplever som hot eller oroande kan leda till stressreaktioner i kroppen.

Förr var rökstopp det som basunerades ut som det klokaste att göra.
Idag är det nog stress-stopp som gäller.
Att hitta former för att reducera stress, att hitta former för att förebygga stress.
Kanske rent av hitta en metod för att helt undvika stress (en utopi?)

Jag tror att stress är det största hotet mot vår hälsa idag.
Jag tror att vi människor måste hitta vägar att minska, reducera och förebygga långvarig stress för att överleva i det långa loppet.

Vad tror du? Är det bara tuta och köra på eller behöver vi lära oss att släppa på gasen?
Jag vet vad jag tror.