«

»

Sep
13

Medicinsk Qigong ?

En vanlig fråga som jag får är om det är “Medicinsk Qigong” jag undervisar i.
Mitt första svar blir då en motfråga. “Vad menar du med “medicinsk QiGong”?

Begreppet “Medicinsk Qigong” enligt den Kinesiska skolan avser egentligen den behandling som en QiGongmästare/läkare ger till en patient som diagnosticerats enligt Traditionell Kinesisk Medicin och behandlas för något specifikt tillstånd eller behov.
Behandlingen kan bestå av specifika Qigong-övningar för ett specifikt organ eller för de meridianer som behöver bearbetas men det kan också vara ren överföring av Qi från behandlaren till patienten.

Det man i väst menar när man säger “Medicinsk Qigong” är all form av QiGong som har possitiv effekt på hälsan.
Sällan handlar det om ren behandling utan mer om generellt hälsoarbete för att stärka vår hälsa men också ibland behandla generell ohälsa.

Så är det då “Medicinsk Qigong” jag undervisar i?
Både Ja och Nej.
Jag diagnosticerar inte enligt TCM.
Jag behandlar inte specifika tillstånd eller sjukdomar med Qigong.
Däremot undervisar jag i QiGong som har effekt på hälsa, som stärker förebygger och ibland har behandlande effekt på flertalet olika sjukdomstillstånd.

Fungerar det då är en annan fundering.
Ja, det startade för ung 8 000 år sedan och utvecklas fortfarande.
Om det inte hade fungerat tänker jag mig att man lagt av redan efter ett år.

Och det roliga idag är att forskning och vetenskap mer och mer börjar få upp ögonen för detta gamla men verksamma sätt att arbeta på.
Det har effekt och man kan idag “bevisa” det även med västerlandets vetenskapliga metoder.

Och det är aldrig för sent att börja :)